Michael Pánek

Michael Pánek

Místostarosta města Dobřichovice,
předseda oblasti ODS Praha-západ

12.9.2016

Něvěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže

Každý národ má své hrdiny. Jsou to lidé, kteří v kritických chvílích dokázali stát pevně na svých zásadách a dokázali vést národ správným směrem. A každý odpovědný národ si těchto hrdinů váží, připomíná je a dává je za vzor mladé generaci. Co byl pro Velkou Británii Winston Churchill, pro Francii Charles de Gaull, to je pro Českou republiku T.G.Masaryk či Václav Havel. 

Lavička Václava Havla – vzpomínka na dobrého prezidenta

Pozvání na odhalení Lavičky Václava Havla

Právě připomenutí odkazu Václava Havla je v dnešní době aktuální. Na nápad připomenutí jeho odkazu Lavičkou Václava Havla mě přivedl můj kolega Petr Wolf. Lavička Václava Havla bude umístěna na novém náměstí v Černošicích, které jsem před několika lety vybudoval. Slavnostní odhalení Lavičky se bude konat v neděli dne 25.září 2016 od 15 hodin. Osazení Lavičky a veškeré náklady s tím spojené financuji ze svých soukromých prostředků. Zvu Vás tímto srdečně na tuto  slavnost. 

Po světě je zatím instalováno celkem 15 laviček. Tato bude v pořadí šestnáctá. Ostatní lavičky jsou umístěné na řadě světově významných míst jako jsou Washington, Oxford či Haag. Instalací lavičky Václava Havla chci uctít nejen památku dobrého prezidenta, disidenta a politického vězně Václava Havla ale také i památku mého otce, který v komunistických lágrech strávil jako politický vězeň dlouhých 14 let. 

O úloze prezidenta České republiky

V roce 1993 napsal prezident Václav Havel pojednání o tom, jaká je úloha prezidenta v naší zemi. Tato stať přináší pohled na funkci prezidenta v duchu T.G. Masaryka. Je to stanovení určitého ideálu, kterého by měl každý náš prezident chtít dosáhnout. 

Mimo jiné zde píše: „Za důležitý úkol prezidenta bych považoval starost o politickou atmosféru v zemi a o klima veřejného života. Jsem přesvědčen, že celková politická stabilita a spořádaný vývoj v zemi záleží na tomto klimatu víc, než si je leckdos ochoten připustit. Důrazy na mravní smysl občanství, mravní zdroje politiky, duchovní dimenzi společenského soužití, služebnou roli státu (kterou ovšem může stát plnit jen tehdy, těší-li se určité autoritě), apely na odpovědnost, výzvy k toleranci, snášenlivosti, vzájemnému porozumění - to všechno bude, podle mého pevného přesvědčení, trvalou a důležitou povinností prezidenta, vyplývající přímo z jeho politického postavení. Účinek takovéto "politicko-osvětové" práce se nikdy nedostavuje hned, je nepřímý, dlouhodobý a mnohdy i velmi těžko prokazatelný. Tím spíš je právě toto úkolem toho ústavního činitele, který je relativně nejméně závislý na náladách chvíle. 
Celkově by se tedy měl prezident soustředit především na témata systémová, obecně hodnotová a tak říkajíc "klimatická", tedy přesně na to, co tak či onak souvisí se základními "existenčními" otázkami státu, jeho demokratickou identitou a politickou stabilitou. 
Z konkrétních věcí, o něž by se měl prezident podle mne velmi intenzívně a trvale zajímat, jsou na prvním místě lidská práva. Zde se může velmi angažovat i přímo v jednotlivých případech, aniž by tím zasahoval do kompetencí jiných ústavních institucí nebo se nepřiměřeně zaplétal do politických sporů dne. Tento úkol vyplývá z povinnosti, kterou by rozhodně měla hlava státu mít: střežit a osvědčovat základní humanistické hodnoty, na nichž je stát založen.“

Až bude jednou nejvyšší soudce světa posuzovat, jaký přínos měl náš život pro tento svět, nebude nás pravděpodobně posuzovat podle toho, zda jsme se zcela vyvarovali špatných skutků, ale spíše zda náš přínos pro tento svět a naše dobré činy převážily v jeho očích nad těmi špatnými. I proto je dobré mít před očima ideály a životní vzory.  A přesto, že v životě mnohokrát selžeme či zakopneme, mohou nám tyto ideály a vzory jako maják ukázat kudy dál. 

Václav Havel měl v životě jistě řadu chyb, ale jeho dílo, jeho odkaz a jeho životní vzor jsou a budou pro mnoho z nás tím ideálem, motivací a vzorem.

Prezident České republiky je funkce spíše reprezentativní ale v našem národě se od vzniku České republiky v roce 1918 těší velkému respektu a úctě. Václav Havel dal po skončení komunistického období v naší zemi této funkci znovu správnou náplň a obsah.  Respekt a úctu k prezidentskému úřadu se nepodařilo zničit komunistickým prezidentům typu Klementa Gottwalda či Antonína Novotného a doufám, že se to nepodaří ani současnému vulgárnímu prezidentovi Milošovi Zemanovi.

Václav Havel byl po T.G.Masarykovi a Edvardu Benešovi  dalším prezidentem, na kterého může být naše země i po jeho smrti právem hrdá. 

Vzpomínám si na jeho dnes již legendární projev před oběma komorami  amerického kongresu v roce 1990. Za tento projev si vysloužil obrovský potlesk ve stoje celého pléna amerických kongresmanů. Tehdy jsem byl na našeho prezidenta a na svojí vlast právem hrdý.  Jeho veliký přínos byl nejenom v tom, že byl neúnavným bojovníkem za lidská práva po celém světě ale i v tom, že dovedl věci nazvat pravými jmény a dokázal vyzdvihnout hodnoty jako je pravda, láska, čest, demokracie či svoboda z bláta, do kterého je zašlapal komunistický režim. 

Václav Havel byl fenomén doby, kterého si vážil celý svět.

Po Washingtonu, Bruselu či Haagu bude 16. lavička Václava Havla v Černošicích

S nápadem připomínat odkaz Václava Havla jako přítele diskuzí prostřednictvím lavičky, přišel jeho přítel, architekt a designér Bořek Šípek. Vytvořil minimalistickou diskuzní platformu,  která je složena ze dvou křesílek a stolu, kterým prorůstá strom.  Pro tuto uměleckou instalaci se vžil název Lavička Václava Havla. Po celém světě je těchto laviček celkem 15. Jsou umístěny na různých reprezentativních místech, kde připomínají památku a odkaz Václava Havla. 

Současné zesměšňování odkazu tohoto českého prezidenta mě vedlo k tomu, že bych rád v době, která přeje spíše bývalým agentům komunistické tajné policie Stb, komunistům a různým dalším živlům, chtěl připomenout jeho odkaz.

Připomenutí prostřednictvím instalace Lavičky Václava Havla na náměstí v Černošicích pokládám za správné rozhodnutí.  Náměstí je architektonicky zajímavé (získalo nominaci na titul Stavba roku 2010 a titul Best of realty 2010) a Havel měl architekturu rád. Uprostřed náměstí roste již 7 let strom, který je pro instalaci Lavičky jakoby předurčen. 

Lavička s dvěma židlemi symbolizuje vlastně ochotu sednout si za jeden stůl a hovořit spolu. A to si myslím, je také důležitý odkaz Václava Havla: „I když jsme lidé různých názorů, různého politického přesvědčení, různého náboženského přesvědčení, přeci jenom je velmi důležité, abychom si sedli za jeden stůl a hovořili spolu a společně hledali pravdu.“

Bořek Šípek nazval instalaci svou dvou křesílek a stolu názvem „Hovoří demokracie“. 

Demokracie a svoboda nejsou hodnoty samozřejmé. Aby mohly hovořit je potřeba o ně pečovat, připomínat je a bojovat za ně. Jejich připomenutí v této době je i hlavním důvodem proč jsem celou instalaci inicioval a financoval. A já doufám, že kdykoli půjdete po náměstí v Černošicích a uvidíte lavičku „Hovoří demokracie“ si na tuto povinnost vzpomenete. 

Michael Pánek
Iniciátor a sponzor osazení Lavičky Václava Havla v Černošicích
12 let starosta města Dobřichovice
Kandidát ODS č.6 do Zastupitelstva Středočeského kraje