Michael Pánek

Michael Pánek

Místostarosta města Dobřichovice,
místopředseda regionu ODS Střední Čechy

28.3.2018

Vrácení 50 mil dotace z Čapího hnízda se může promlčet díky liknavosti Středočeského kraje

Možnost požadovat zpět neoprávněně získanou dotaci končí podle zákona 250/2000 Sb po 10 letech od jejího získání.

To platí i pro dotaci na Čapí hnízdo, kde desetiletá lhůta uběhne v roce 2018. Přístup Středočeského kraje ke kauze Čapího hnízda na mne působí dojmem, že záměrně čekáme, až tato lhůta uplyne aby Andrej Babiš nemusel dotaci na Čapí hnízdo vracet.  Podle všeho by měl Andrej Babiš vrátit včetně pokut celkem 100 mil. Kdo by se ale liknavosti Středočeského kraje divil, když ho vede 1. místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Jermanová a ušetřit svému šéfovi 100 mil přináší kladné body. Za tyto peníze by se dala postavit již pěkná škola či školka.

Podle zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se společnost Čapí hnízdo dopustila velmi závažných porušení pravidel při přípravě a realizaci dotčeného projektu, což představuje porušení četných ustanovení příslušné národní a unijní legislativy. To by při dalším šetření evropskými orgány vedlo ke zkrácení dotací pro Českou republiku. Proto Evropská komise doporučila České republice, ať tuto dotaci vyjme z evropských dotací a vyšetří si tento podvod sama. To ministerstvo financí velmi rádo udělalo a dotaci na Čapí hnízdo z evropských peněz vyňalo, protože na evropské půdě by se tento podvod daleko hůře zametal pod koberec.

U nás to bude daleko jednodušší. Místo z evropských peněz se Čapí hnízdo zaplatí z části ze státního rozpočtu a z části z peněz Středočeského kraje. A Středočeský kraj liknavým přístupem dotáhne kauzu až do poloviny roku 2018 kdy se celá věc promlčí. A tak místo nové školy či školky ve Středočeském kraji zaplatíme z vybraných daní soukromý hotel Andrejovi Babišovi.

Vzhledem k tomu, že zatím nikdo nevyzval příjemce dotace k vrácení dotace ani neučinil kroky směřující ke kontrole zda nedošlo k porušení dotačních podmínek, vyzývám otevřeným dopisem Krajský úřad a hejtmanku Středočeského kraje aby Regionální rada, která vykonává působnost v oblasti veřejné správy za Krajský úřad jako orgán v samostatné působnosti ve smyslu § 22 odstavec 9 zákona 250/2000 Sb. ,  zahájila řízení o vrácení dotace a uložení penále u výše uvedeného neoprávněného užití veřejných prostředků.

Žádám také o písemném informování o dalších krocích v této věci, tak aby se předešlo tomu, že cela věc bude díky liknavému přístupu nakonec promlčena a neoprávněně získané peníze zůstanou v Čapím hnízdě.